Oferta > Wyposażenie serwisów tachografów > Workshop Tab > tachografy cyfrowe, tachografy analogowe, urządzenia do odczytu i analizy danych, wyposażenie serwisu


Wraz z wprowadzeniem tachografu DTCO 2.2 prezentujemy nowe urządzenie do obsługi tachografów - Workshop Tab. Urządzenie to jest krokiem do wykonywania wszystkich unikalnych czynności związanych z kalibracją oraz konserwacją tachografu przy użyciu jednego urządzenia. Workshop Tab jest narzędziem do:

• kalibracji tachografu,
• pełnej kontroli manipulacji,
• tworzenia sprawozdań z badań,
• przetwarzania danych.

Workshop Tab znacznie przyśpiesza proces kalibracji tachografu poprzez komunikacje danych z pojazdu i tachografu uzyskanych na warsztacie z biurem.
Korzyści w skrócie:

• krótsze czasy kontroli,
• wymagana mniejsza ilość wyposażenia,
• wyjaśniające wytyczne podczas procedury kalibracji,
• informacje techniczne oraz rzeczywiste dane dostępne w miejscu pracy,
• kompatybilność z najnowszymi produktami VDO,
• znacznie zwiększona mobilność podczas wykonywania kalibracji.
rolex replica replica horloges