Oferta > Urządzenia do odczytu i analizy danych > Oprogramowanie i aplikacje > Workshop Report > tachografy cyfrowe, tachografy analogowe, urządzenia do odczytu i analizy danych, wyposażenie serwisu


Oprogamowanie WorkshopReport jest przeznaczone dla serwisów tachografów. Przy wykorzystaniu tego oprogramowania, Przyrządu WorkshopKey oraz czytnika kart warsztat może w łatwy sposób tworzyć protokoły ze sprawdzenia i kalibracji tachografów. W przypadku protokołu z kalibracji tachografu cyfrowego wyniki pomiarów wykonanych przy pomocy przyrządu CTCII mogą być w łatwy sposób przeniesione do programu, bez potrzeby ręcznego przepisywania.


Program umożliwia również wydruk tabliczki instalacyjnej na specjalnym papierze, która może być naklejona na pojeździe oraz zabezpieczona specjalną folią odporną na działanie warunków atmosferycznych. Program umożliwia zapisanie wyników na dedykowanych serwerach oraz zdalny dostęp do nich.
rolex replica replica horloges